Kohti parempaa kannattavuutta

Case: Clover, eteläisen Afrikan johtava meijeriyritys


Jakelukeskuksen Master Plan

Projektin lopputuotteet

  • Optimaaliset kapasiteetit tuotannolle, varastolle ja lähettämölle
  • Tontin- ja tilankäyttösuunnitelma sekä teknisten järjestelmien määritys
  • Business case

 

Projektin tausta ja sisältö

Perustuen PlaNet Logisticsin aikaisempiin suosituksiin, asiakas oli päättänyt keskittää tuotantoa, jakelua ja lähettämötoimintaa.

Projektin tavoitteena oli laatia suunnitelma jakelukeskuksesta sisältäen prosessin, layoutin sekä  keräily- ja materiaalinkäsittelyjärjestelmän.


PlaNet Logisticsin vastuut  projektissa:

  • Kapasiteettien mitoitus simulointia apuna käyttäen
  • Järjestelmäratkaisut ja layoutin kehittäminen
  • Investointi- ja käyttökustannukset

 

Clover on eteläisen Afrikan johtava meijeriyritys.

http://www.clover.co.za/

Ota yhteyttä