Privacy policy

Tietosuoja / GDPR 

Tälle sivulle on kerätty tietoja PlaNet Logistics Oy:n tietosuojapolitiikasta liittyen 25.5.2018 voimaan  tulleeseen EU:n tietosuoja-asetukseen (GDPR, General Data Protection Regulation). Tietosuoja-asetus  pitää sisällään velvoitteita henkilötietoja käsitteleville yrityksille. 

Rekisterin pitäjä 

PlaNet Logistics Oy, Innopoli 2, Tekniikantie 14, FIN-02150 Espoo 

Y-tunnus 1098317-8 

Yhteyshenkilö 

Mikael Svennas 

info@planetlogistics.com 

Rekisterin nimi 

PlaNet Logistics Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri 

Rekisterin käyttötarkoitus 

PlaNet Logistics Oy:n asiakasrekisterin ylläpitäminen, asiakassuhteen hoitaminen ja ylläpito sekä  palveluistamme kertominen. Tietoja voidaan käyttää toiminnan kehittämiseen sekä tilastollisiin  tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Emme käytä  tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin. 

Rekisteri sisältää enintään seuraavat tiedot: 

  • asiakkaan etu- ja sukunimi 
  • asiakkaan yrityksen osoite 
  • puhelinnumero 
  • sähköpostiosoite 

Rekisterissä on vain ne tiedot, jotka henkilö tai yritys on itse meille luovuttanut. Tai henkilö itse julkaisee  omalla LinkedIn sivullaan. 

Rekisterin suojaus

PlaNet Logistics Oy:n asiakasrekisterin tietoihin pääsevät ainoastaan yrityksen oma henkilökunta tai  muut henkilöt, joilla siihen on työnsä puolesta oikeus. Kaikkia rekisterin käyttäjiä sitoo  vaitiolovelvollisuus. Rekisteri on sähköisessä muodossa, ja siihen liittyvät tietokannat ovat palomuurein,  salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja ulkoisia tietomurtoja vastaan. 

Poisto-oikeus 

Asiakasrekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole  tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun  syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. 

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä  tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §)  määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa  ennen määräajan umpeutumista. 

Asiakasrekisterissä oleva henkilö voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle 

Asiakasrekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen  käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua. 

Valitusoikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme  henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. 

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset 

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin PlaNet Logistics Oy:n ulkopuolelle. 

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä.  Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia: 

  • tilitoimisto: Rantalainen Oy 
  • it-palvelut: Uudenmaan Etevä Tietopalveluyhtiö Oy 

Tietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle. 

Käsittelyn kesto 

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa.