vastuullisesti kohti parempaa kannattavuutta

Muutoksen jalkautus ja mittaaminen

Kehitämme ja vauhditamme toimitusketjun visuaalisen ja vuorovaikutteisen johtamisen prosesseja. 

PlaNet BI -
Supply Chain Business Intelligence johtamismalli

Useat asiakkaamme ovat ottaneet PlaNet BI palvelun käyttöön. PlaNet BI Business Intelligence palvelu mahdollistaa interaktiivisen ja tehokkaan toimitusketjun operatiivisen johtamisen.

Toimitusketjun johtaminen
 • E2E toimitusketjun Cost-to-Serve kustannusten tunnistaminen toiminnoittain, asiakassegmenteittäin ja alueittain
 • Säästökohteiden, lisäansaintamahdollisuuksien ja ympäristökuormituksen tunnistaminen
 • Keskeisten toimijoiden benchmarkkaus
Toimitusketjun taktiset toimenpiteet ja strategian kehittäminen
 • Volyymin, palvelutason ja kustannusten jatkuva seuranta ja simulointi
 • Tuotanto- ja jakeluverkoston rakenteen optimointi
PlaNet BI applikaatiot
 • SC verkoston optimointi ja toimitusketjun hallinta
 • Materiaalivirtojen hallinta
 • Tuotannonsuunnittelu
 • Työn ja pääoman tehostaminen
PlaNet BI toteutus
 • Integrointi asiakkaan tietolähteisiin
 • Ulkopuolisten tietovarastojen integrointi
 • Tiedon jalostaminen datasta visuaaliseksi informaatioksi
SC johtamismallin jalkautus
 • PlaNet BI Käyttäjäkoulutus ja tuki
 • Tietojen päivitys, analysointi ja johtopäätökset
Muutoksen jalkautus ja mittaaminen