Clover on eteläisen Afrikan johtava meijeriyritys.

Jakelukeskuksen Master Plan

Projektin lopputuotteet

  • Optimaaliset kapasiteetit tuotannolle, varastolle ja lähettämölle
  • Tontin- ja tilankäyttösuunnitelma sekä teknisten järjestelmien määritys
  • Business case
Projektin tausta ja sisältö

Perustuen PlaNet Logisticsin aikaisempiin suosituksiin, asiakas oli päättänyt keskittää tuotantoa, jakelua ja lähettämötoimintaa.

 

Projektin tavoitteena oli laatia suunnitelma jakelukeskuksesta sisältäen prosessin, layoutin sekä  keräily- ja materiaalinkäsittelyjärjestelmän.

PlaNet Logisticsin vastuut  projektissa:
  • Kapasiteettien mitoitus simulointia apuna käyttäen
  • Järjestelmäratkaisut ja layoutin kehittäminen
  • Investointi- ja käyttökustannukset