Honkarakenne Oyj on maailman johtava, hirsirakenteisia puutaloja valmistava ja markkinoiva yritys.

Kannattavuuden kokonaisvaltainen parantaminen

Projektin tulokset

Honkarakenne Oyj:n toimitusjohtaja tilinpäätöstiedotteen yhteydessä:

”Honkarakenteen koko vuoden nettotulos oli olosuhteisiin nähden hyvä. Konsernissa käynnistettiin tulosparannusohjelma, jonka tavoitteena oli saavuttaa vuositasolla 5 miljoonan euron tulosparannus. Tulosparannusohjelman ja samanaikaisesti tehtyjen myynnin vauhdittamistoimenpiteiden vaikutus oli 5,1 miljoonaa euroa, joten tulosparannusohjelman taloudelliset tavoitteet saavutettiin.”

https://newsclient.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=438848&lang=fi

Projektin tausta ja sisältö

Projektin tavoitteena oli kehittää koko yrityksen kannattavuutta uuden johdon aloittaessa Savotta kehitysohjelman. Planet Logistics toimi Savotta kehitysohjelman eri alaprojekteissa konsulttiroolissa:

Johtoryhmän asiantuntija ja YT neuvotteluprosessi

Myynti

Toimitusketjun kehittäminen

Suunnittelu, tuoteportfolio, reklamaatioiden hallinta

Tuotannon tehostaminen ja toiminnansuunnittelu