Karelia-Upofloor Oy on yksi Euroopan johtavia lattiapäällystevalmistajia sekä maailmanlaajuisesti tunnustettu alansa asiantuntija.

Tuotannonohjauksen kehittäminen

Projektin tulokset
Valmistuotevarastojen määrä laski yli 50% palvelutason pysyessä ennallaan.

Projektin tausta ja sisältö

Ensimmäisessä vaiheessa oli optimoitu tuotannon rakenne ja toteutettu muutos. Uuden rakenteen toimintamalli ja tuotannon ohjauksen periaatteet asettivat kovia vaatimuksia tuotannon suunnittelulle ja joustavuudelle.

PlaNet Logistics auttoi asiakasta määrittämään tuotannonsuunnitteluprosessinsa sekä optimoimaan tuotannon kriittiset eräkoot ja ajojärjestykset. Optimoinnissa käytettiin kustannusperusteista optimointityökalua (Oracle Production Scheduling). Asiakas sitoutettiin tuloksiin ja uuteen prosessiin yhteisissä työpajoissa.

Projektin lopputuotteina kehitettiin ja määritettiin uudet tuotannon suunnittelun periaatteet, sisällöt, vastuuhenkilöt ja työkalut.