Fida lähetystorien tuotoilla tuetaan Fidan työtä kehitysmaiden lähimmäisten hyväksi. Työ vaikuttaa arviolta 1,5 miljoonan ihmisen elämään.

Sitouttamalla sisälogistiikassa huipputuloksiin

Projektin tulokset
Fidan työryhmä ja PlaNet Logistics  suunnittelivat ja toteuttivat yhdessä lajittelukeskuksen uuden toimintamallin.  Fidan henkilöstö osallistui aktiivisesti hankkeeseen mukaan. Lopputuloksena syntyi ainutlaatuinen toimintamalli, jonka avulla työtyytyväisyys, ergonomia ja lajittelutehokkuus paranivat merkittävästi.

Projektin tausta ja sisältö

Fida haluaa varautua tulevaisuuden kasvaviin lajitteluvolyymeihin. Projektin suunnitteluvaiheessa PlaNet Logistics  osallistutti Fidan henkilöstön kehittämään  lajittelukeskuskokonaisuutta, prosesseja ja työpisteitä.

Projektin toteutusvaiheessa PlaNet Logistics ja Fidan työryhmä ohjasivat eri osapuolista koostuvaa muutostöiden projektiryhmää. Onnistuneen pilotoinnin ja toteutuksen avulla realisoitiin hyödyt nopeasti.

Fidan henkilöstön sitoutuminen muutoshankkeeseen kasvoi voimakkaasti projektin aikana  PlaNet Logisticsin projektityömenetelmien ansiosta. Suoraa palautetta: “Tehty projekti on ollut urani parhain kokemus konsultoinnista!”